Πολιτική Αναφορών

Η Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της τήρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν καλόπιστες αναφορές σχετικές με παραβλέψεις, προσβολές ή δυσλειτουργίες της εταιρείας, εφαρμόζει Πολιτική Αναφορών. Μπορείτε να στείλετε τη γραπτή αναφορά σας επωνύμως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@kaoussis.gr ή να την υποβάλετε ανωνύμως στο παρακάτω πεδίο: