Σταθμοί Συλλογής

Static Collection

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΑΓΝΟΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ,
ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ

Εκεί όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών, προσφέρουμε λύσεις με το κλειδί στο χέρι, για αποδοτική, ασφαλή και βιώσιμη συλλογή και διαχείριση. Διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία και μακρόχρονη πείρα στη μελέτη, στον σχεδιασμό και στην κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που καλύπτουν τις οικονομικές σας ανησυχίες, τις λειτουργικές προκλήσεις και τις όποιες κανονιστικές απαιτήσεις.

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

static-collection

Ο POWERPACK® αποτελεί το αποδοτικότερο σύστημα συμπίεσης για τις ανάγκες ενός σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Έχοντας τη δυνατότητα συναρμογής με ποικίλα συστήματα τροφοδοσίας, επιτρέπει τη μεταφόρτωση από κάθε είδους απορριμμματοφόρο όχημα και τη συμπίεση του φορτίου σε ειδικού τύπου απορριμματοκιβώτια, στο πλαίσιο μίας πλήρως αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Ο συνδυασμός του με σύστημα βαγονιών εναλλαγής απορριμματοκιβωτίων καθιστά τη λειτουργία του αδιάλειπτη και ως εκ τούτου την παραγωγικότητά του κορυφαία.

ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Solutions

Οι φορητοί συμπιεστές είναι μία ευέλικτη και αποδοτική λύση για περιοχές όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών, όπως εμπορικά κέντρα, πράσινα σημεία, νοσοκομεία κ.ά. O φορητός συμπιεστής SELFPACK® της KAOUSSIS διατίθεται σε διάφορους τύπους σχεδίων, διαστάσεων και χωρητικοτήτων, ανάλογα με το ρεύμα των απορριμμάτων, τον τύπο του οχήματος μεταφοράς και των συνθηκών του σημείου συλλογής. Έχοντας ένα στιβαρό και στεγανό θάλαμο, έναν προηγμένο μηχανισμό συμπίεσης και πλήρη λειτουργική αυτονομία, ο SELFPACK® είναι ένας πολύπλευρος και απόλυτα ασφαλής μηχανισμός, που μπορεί προαιρετικά να φέρει «έξυπνα» συστήματα για τον εξ αποστάσεως έλεγχό του, τη λειτουργία του, ακόμα και τη συντήρησή του.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Solutions

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) είναι μία μικρής κλίμακας βιομηχανική εγκατάσταση, όπου τα στερεά απόβλητα παραμένουν προσωρινά, έως ότου μεταφερθούν στο πεδίο τελικής απόθεσης. Η μεταφορά των απορριμμάτων από οχήματα συλλογής ή δορυφορικά οχήματα σε μεγαλύτερους συρμούς μειώνει το κόστος μεταφοράς σε μακρινά σημεία τελικής απόθεσης, χάρις στην εξοικονόμηση καυσίμων και στη μείωση της φυσιολογικής φθοράς των οχημάτων. Και επιπλέον, συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή της εγκατάστασης και του εξοπλισμού της, έχοντας να επιδείξουμε στον τομέα αυτό υψηλή τεχνογνωσία, μακρά πείρα και μοναδικές καινοτομίες.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ)

Solutions

Ο Σταθμός Ανακύκλωσης (Πράσινο Σημείο) είναι μία δομή ή εγκατάσταση για την υποδοχή και την πρώτη διαλλογή ανακυκλώσιμων υλικών που προέρχονται από δωρεά, απόρριψη ή και πώληση των πολιτών. Οι Σταθμοί Ανακύκλωσης είναι ένα κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία της ανακύκλωσης, καθώς συμβάλλουν στη μείωση των υπολειμμάτων που καταλήγουν στο πεδίο τελικής απόθεσης. Επιπλέον, αξιοποιούν μία νέα πηγή πρώτων υλών και συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης, ελαττώνοντας την ανάγκη για τη συλλογή νέων πρώτων υλών. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή της εγκατάστασης και του εξοπλισμού της, έχοντας να επιδείξουμε στον τομέα αυτό υψηλή τεχνογνωσία, μακρά πείρα και μοναδικές καινοτομίες.