Βοηθητικός εξοπλισμός

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΟΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΡΑΒΟΥΜΕ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Κάθε μας όχημα συλλογής μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, για να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες του χώρου αποκομιδής και να υποδεχτεί εύκολα συστήματα και τεχνολογίες που του προσδίδουν πρόσθετες δεξιότητες.

Η ευελιξία αυτή διευρύνει τις επιλογές σας, αυξάνει την παραγωγικότητά σας και μεγιστοποιεί το όφελός σας.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Από τη στιγμή που ο όγκος των εμπορικών-οικιακών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών αυξάνεται διαρκώς σε όλο τον κόσμο, η ανάγκη για ανυψωτικούς μηχανισμούς που με αποτελεσματικότητα ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας της συλλογής, διευρύνεται. Με μοντέλα που εκτείνονται από απλά υδραυλικά συστήματα έως τις πιο προηγμένες, πλήρως αυτόματες λύσεις, όλα τα οχήματα συλλογής απορριμμάτων μας μπορούν να υποδεχτούν ανυψωτικούς μηχανισμούς δικής μας κατασκευής ή τρίτων. Δευτερεύουσες ανυψωτικές συσκευές, όπως γερανός για την ανύψωση υπόγειων κάδων ή βαρούλκο για την ανύψωση μεγάλων βιομηχανικών απορριμματοκιβωτίων, διευρύνουν τις δυνατότητες συλλογής του απορριμματοφόρου μας οχήματος, καθιστώντας το μία λύση: Όλα σε ένα.

 • LIFTING DEVICES 1

  CRV 1600 Standard® με συμβατικό ανυψωτικό μηχανισμό μονής έδρας.

 • LIFTING DEVICES 2

  CRV 2000 Standard® με αυτόματο ανυψωτικό μηχανισμό διπλής έδρας.

 • LIFTING DEVICES 3

  CRV 2000 Dual Pack® με ανυψωτικούς μηχανισμούς αιώρησης, ειδικού σχεδιασμού.

 • LIFTING DEVICES 4

  CRV 2000 Standard® με συμβατικό ανυψωτικό μηχανισμό και γερανό οροφής για την ανύψωση υπόγειων κάδων.

 • LIFTING DEVICES 5

  CRV 2000 Heavy Duty® με συμβατικό ανυψωτικό μηχανισμό και βαρούλκο για την ανύψωση μεγάλων βιομηχανικών απορριμματοκιβωτίων.

 • LIFTING DEVICES 6

  CRV 2000 Heavy Duty® με ειδικού σχεδιασμού ανυψωτικό μηχανισμό αιώρησης και ειδικούς βραχίονες Skip για την ανύψωση μεγάλων βιομηχανικών απορριμματοκιβωτίων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ

Η προσέγγισή μας για την ανάπτυξη προϊόντων είναι να αποδομούμε μία λειτουργία στις βασικές της αρχές, να καταννοούμε ακριβώς τί χρειάζεται και πώς να το πετύχουμε με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Οι λειτουργίες πλύσης κάδων συμβάλλουν σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό απορριμματοφόρο όχημα. Όλα μας τα οχήματα συλλογής απορριμμάτων μπορούν να ενσωματώσουν ολοκληρωμένο σύστημα πλύσης, το οποίο παρέχει υψηλής πίεσης πλύση και απολύμανση όλων των ανυψούμενων κάδων, στο πλαίσιο της λειτουργίας εκκένωσής τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη μείωση του λειτουργικού κόστους και συμβάλλει σε μια πιο υγειινή διαδικασία συλλογής.

 • WASHING SYSTEMS 1 - CRV 2000 Standard

  CRV 2000 Standard® με σύστημα πλύσης μίας κεφαλής.

 • WASHING SYSTEMS 2 - CRV 1600 Optimum

  CRV 1600 Optimum® με σύστημα πλύσης δύο κεφαλών.

 • WASHING SYSTEMS 3 - CRV 1600 Standard

  CRV 1600 Standard® με σύστημα πλύσης μίας κεφαλής.

 • WASHING SYSTEMS 4 - CRV 2000 Standard

  CRV 2000 Standard® με σύστημα πλύσης δύο κεφαλών και ανοίγματος καπακιού.

 • WASHING SYSTEMS 5 - CRV 2000 Heavy Duty

  CRV 2000 Heavy Duty® με σύστημα πλύσης μίας κεφαλής για υπόγειους κάδους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

AUXILIARY SYSTEMS: TELEMATICS

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

Βελτιώστε την απόδοση του απορριμματοφόρου οχήματος, μειώστε τον χρόνο ακινητοποίησης και αυξήστε το επίπεδο ασφάλειας, μέσα από μία λύση λειτουργίας Cloud, που αξιοποιεί μία ενσωματωμένη με το όχημα συσκευή, και μπορεί ακόμα να συνδεθεί με τη δική σας συσκευή.

 • Πληροφορίες δεδομένων
 • Εξ αποστάσεως διάγνωση και προγραμματισμός
 • Εντοπισμός και παρακολούθηση
 • Αυτοματοποιημένες αναφορές
 • Αξιοποίηση προσωπικής συσκευής
 • Συχνή και διαρκής χρήση
AUXILIARY SYSTEMS: MOBILE WEIGHING

ΖΥΓΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

Αυξήστε την χρηστικότητα του απορριμματοφόρου οχήματος και αποφύγετε την υπερφόρτωσή του, μέσα από ένα σύστημα εν κινήσει ζύγισης επί πλαισίου, νομικά εγκεκριμένο για συναλλαγές με βάση το συλλεγόμενο ή εκκενούμενο φορτίο.

 • Ακριβής ζύγιση πάνω στο όχημα
 • Ανθεκτική κατασκευή με στιβαρές κυψέλες φορτίου
 • Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός με δυνατότητα αποθήκευσης και άθροισης βαρών
 • Δυνατότητα εκτύπωσης αποδείξεων με μεμονωμένα βάρη, κλάσματα, ημερομηνία και ώρα
 • Προαιρετική σύνδεση Bluetooth με την Android τηλεφωνική σας συσκευή
 • Συμβατότητα διασύνδεσης με τη συσκευή τηλεματικής του οχήματος
AUXILIARY SYSTEMS: BIN WEIGHING AND RFID

ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ

Αναβαθμίστε τον σχεδιασμό σας ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων, μέσω ενός συστήματος σχεδιασμένου για την γρήγορη και ακριβή συλλογή και καταγραφή δεδομένων των ανυψούμενων κάδων.

 • Γρήγορη και ακριβής ζύγιση του κάδου, δίχως την παύση της ανύψωσης
 • Ζύγιση προσαρμοζόμενη ανάλογα με την ταχύτητα ανύψωσης και την κλίση του οχήματος
 • Ενσωματωμένη εφαρμογή για ψηφιακή λίστα διαδρομών, προειδοποιήσεις υπερφόρτωσης και εκτύπωση
 • Συσκευή ανάγνωσης συμβατή με όλες τις ετικέτες αναγνώρισης κάδων, συχνότητες και κωδικοποιήσεις
 • Διάγνωση σφαλμάτων και βλαβών με δυνατότητα εξ αποστάσεως διαδικτυακού ελέγχου
 • Δυνατότητα για φορητή συσκευή αναγνώρισης μέσω σύνδεσης bluetooth
AUXILIARY SYSTEMS AUTOMATIC LUBRICATION

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Εξασφαλίστε τη μεγάλη διάρκεια ζωής του απορριμματοφόρου σας οχήματος, μέσω ενός συστήματος αυτόματης λίπανσης κρίσιμων και δυσπρόσιτων σημείων του μηχανήματος, αποφεύγοντας τον μεγάλο χρόνο για τη συντήρηση και την έκθεση των τεχνικών σε περιττούς κινδύνους.

 • Συμπαγής σχεδιασμός – εύκολη εγκατάσταση
 • Κατάλληλο για όλους τους κοινούς τύπους λιπαντικών (NGLI 0-NGLI 2)
 • Δυνατότητα εξαγωγής πολλαπλών γραμμών
 • Δοχείο 1.2 λίτρων με λεπίδα ανάδευσης
 • Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου για προγραμματισμό της αυτόματης λειτουργίας, παρακολούθηση της στάθμης στο δοχείο, διαγνωστικό έλεγχο και δυνατότητα σύνδεσης με τη μονάδα καμπίνας του οχήματος