Ηλεκτροκίνηση

Electric mobility

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ

Το μέλλον προσανατολίζεται στις «πράσινες» τεχνολογίες κι εμείς είμαστε έτοιμοι να το κατακτήσουμε, θέτοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής μας την ανάπτυξη καινοτομιών που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στην εξοικονόμηση πόρων και στη φροντίδα του περιβάλλοντος.

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

PLUG-IN HYBRID CONCEPT

Ο απορριμματοφόρος μηχανισμός τροφοδοτείται από έναν ανέξαρτητο από το όχημα ηλεκτρικό δυναμολήπτη (E-PTO), ο οποίος συμπεριλαμβάνει ένα σύμπλεγμα συσσωρευτών, έναν ηλεκτρικό κινητήρα, υδραυλική αντλία κι ένα «έξυπνο» ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Ο συσσωρευτής έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να παρέχει ενέργεια, ικανή να συντηρεί τη λειτουργία του απορριμματοφόρου μηχανισμού για μια ολόκληρη βάρδια και να επαναφορτίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτοιμο για την επόμενη ημέρα.

Λειτουργώντας αθόρυβα και με μηδενικές εκπομπές CO2, ο ηλεκτρικός δυναμολήπτης μειώνει την ενέργεια που καναλώνουν τα υδραυλικά συστήματα του μηχανισμού έως και 50%, σε σχέση με έναν συμβατικό δυναμολήπτη. Για ένα τυπικό απορριμματοφόρο όχημα, αυτό σημαίνει μείωση της κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε 15-20 πετρελαίου ανά ημέρα.

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

FULLY ELECTRIC CONCEPT

Ο απορριμματοφόρος μηχανισμός τροφοδοτείται από τον ηλεκτρικό δυναμολήπτη του φορτηγού πλαισίου. Πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά οχήματα είναι πλέον διαθέσιμα από διάφορες μάρκες, με εύρος και χωρητικότητα συσσωρευτή ικανή να υποστηρίξει τη λειτουργία του απορριμματοφόρου μηχανισμού. Τα περισσότερα δε από αυτά είναι πλέον εξοπλισμένα με ισχυρό δυναμολήπτη, ικανό να παρέχει την υδραυλική πίεση και ροή που απαιτούν οι λειτουργίες του απορριμματοφόρου μηχανισμού.

Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που το φορτηγό πλαίσιο δεν είναι εξοπλισμένο με δυναμολήπτη, εγκαθιστούμε εμείς κατάλληλο ηλεκτρικό δυναμολήπτη, ικανό για τις καλύτερες αποδόσεις στη συλλογή των απορριμμάτων και συμβατό με οποιοδήποτε ηλεκτρικό φορτηγό πλαίσιο.