Υποδομές

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΗ
ΤΕΛΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και ανακατασκευάζουμε απορριμματοφόρα οχήματα, φορητούς και μόνιμα εγκατεστημένους συμπιεστές απορριμμάτων, σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων και οχήματα ειδικού σκοπού.
Services

Η γραμμή παραγωγής μας εκτείνεται μέσα σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 25.000τ.μ.

Αυτή περιλαμβάνει τμήματα σχεδιασμού, κατεργασίας μετάλλων, παραγωγής και συναρμογής εξαρτημάτων, βαφεία, αποθήκες ανταλλακτικών, χώρους δοκιμών, ποιοτικού ελέγχου και γραφεία διοίκησης.

Services

Οι άνθρωποί μας είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς τεχνίτες με συσσωρευμένη πείρα, αλλά και νέοι άνθρωποι με σύγχρονη αντίληψη και όραμα, που γαλουχούνται και εκπαιδεύονται συστηματικά δίπλα στους πρώτους.

Services

Σε αυτή την πείρα προσθέσαμε αυτοματισμούς και ρομποτικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, για να δημιουργήσουμε το τέλειο μίγμα παραγωγής, που συνδυάζει τη γνώση και το ανθρώπινο μεράκι με τις πλέον καινοτόμες βιομηχανικές μεθόδους.

Αυτό το μίγμα οδηγεί σε προϊόντα δίχως συμβιβασμούς στην ποιότητα, που από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας έως το τελικό φινίρισμα, έχουν στο επίκεντρο τον χρήστη και τις ανάγκες του.

Services

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

Η αθλητική και δυναμική σχεδίαση των προϊόντων μας, που προσανατολίζεται στην υψηλή απόδοση και στην ασφάλεια των χειριστών, αποτελεί τη βάση του μοντέλου παραγωγής μας.
Solutions

Ένα μοντέλο ευέλικτο, ικανό να παράγει προϊόντα που αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των χώρων που εξυπηρετούν, τηρώντας με ακρίβεια τις επιταγές των αυστηρότερων διεθνών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και βιοσιμώτητας.

Solutions

Εμπλουτίζουμε το μίγμα των προϊόντων μας συνεχώς, για να συγχρονιζόμαστε με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Και το περιβάλλουμε από ένα πλαίσιο υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ελαχιστοποιούν την ανάγκη έκτακτων επισκευών, πρόωρης αντικατάστασης εξαρτημάτων, καθώς και τον χρόνο ακινητοποίησης.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος μίας ολιστικής προσέγγισης, που απώτερο στόχο έχει το χαμηλό λειτουργικό κόστος και ευρύτερα, τη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας.